Project

Basso

Opetuksessa edetään oppilaan ehdoilla ja tärkeät tekniset perusasiat huomioiden.