Project

Kitara

Opetuksessa edetään oppilaan ehdoilla ja tärkeät tekniset perusasiat huomioiden.