You Are Viewing

A Blog Post

Leave a Reply

Opetuksessa edetään oppilaan ehdoilla ja tärkeät tekniset perusasiat huomioiden.