You Are Viewing

A Blog Post

Opetuksessa edetään oppilaan ehdoilla ja tärkeät tekniset perusasiat huomioiden.